EXCEL: Funktionen FORSKYDNING (dynamiske drop down lister)

Funktionen FORSKYDNING kan bruges i mange forskellige sammenhænge, og er for mig den vigtigste funktion i Excel.

Et eksempel på hvad funktionen kan bruges til er drop down lister. Drop down lister kan baseres på nogle udvalgte celler, hvori der står de værdier, der skal kunne vælges på listen.

I denne guide vælger jeg at navngive området, hvor drop down elementerne er – det er ikke strengt nødvendigt.

For at navngive et (dynamisk) område, skal man bruge Navnestyring under menuen FORMLER.
ScreenShot097

Her kan man navngive et område enten ved at lave en reference til cellerne, eller ved hjælp af en formel. Hvis man tilføjer et punkt på listen over drop down elementer, er vi interesseret i at det navngivne område selv skal udvide sig, så det nye punkt automatisk kommer med i drop down listen. Derfor vælger vi at indsætte en formel, der udvider området alt efter hvor mange elementer der er i listen/kolonnen. Vi bruger funktionen FORSKYDNING, som tager udgangspunkt i en celle eller et område og derefter flytter og udvider/indskrænker området – forklaring følger. Funktionen ser således ud:

FORSKYDNING(startcelle(r); flyt felter ned; flyt felter til højre [;lodret længde] [;vandret længde])
De parametre, der er omkranset af firkantede parenteser kan undlades. Lad os tage udgangspunkt i listen på billedet nedenfor.
ScreenShot098

I celle D1 har jeg indtastet en overskrift, og nedenunder står de elementer, jeg gerne vil have i min drop down liste. Hvis jeg indtaster et ekstra element, skal drop down listen automatisk udvide sig. I navnestyring laver jeg et nyt navn, som jeg har kaldt eksempel. Jeg bruger da funktionen FORSKYDNING, og starter med at fortælle den at den skal starte i celle D1 – altså overskriften. Jeg fortæller den da, at den skal gå en ned og nul til højre. Nu skal vi afgøre, hvor højt området skal være. Til det beder jeg den tælle hvor mange celler der indeholder værdier i kolonne D ved hjælp af funktionen TÆLV('ARK1'!$D:$D). Herefter trækker jeg 1 fra, nemlig overskriften. Jeg afslutter da funktionen, da sidste parameter (bredden af området) er valgfri og som standard 1. Nu vil området med navnet eksempel selv udvide sig, hvis vi indsætter flere værdier i kolonne D.

Nu kan vi indsætte drop down listen I en celle. Til det bruger vi datavalidering under menuen DATA.

ScreenShot099

I rullelisten vælger vi liste og i kilde skriver vi navnet på vores valgte område, altså =eksempel.

ScreenShot100

Nu har vi lavet en dynamisk drop down liste!

ScreenShot101

Excel-arket, der er brugt i denne guide kan hentes her: forskydning-eksempel

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security