EXCEL: Betingede drop-down-lister og funktionen INDIREKTE

Lad os skabe drop-down-lister, som skifter indhold ud fra et tidligere valg – altså betingede drop-down-lister.

Du kan eventuelt start med at læse min første guide til drop-down-lister her: https://buchwald.nu/funktionen-forskydning-dynamiske-drop-down-lister/

I dette eksempel vil vi starte med at vælge mellem frugt, grønt eller mejeri, og ud fra det valg får vi nogle passende undervalg.

Som en start har jeg oprettet navne på de områder, der indeholder de valg, vi vil have i vores drop-down-lister.

Bemærk venligst 2 ting:

  1. Jeg har døbt listerne med undervalg med præcis det navn, som hovedtypen har – f.eks. har jeg døbt listen af grøntsager ”Grøntsager” – skrevet på nøjagtig samme måde, som valgtet ”Grøntsager” i Varetype-listen.
  2. Da vi skal bruge Excel-funktionen INDIREKTE, kan vi ikke lave undertype-listerne dynamiske (f.eks. ved at bruge FORSKYDNING). Det skyldes at funktionen INDIREKTE ikke forstår dynamiske lister – den forstår kun tekststrenge – dvs. navngivne områder.

Vi starter nu med at bruge DATA –> Datavalidering til at vælge at varetypen skal vælges ud fra listen med navnet Varetyper.

Vi kan derefter skabe undertype-listen ved at bruge funktionen =INDIREKTE(D3).

Når du trykker ok, fortæller Excel at funktionen evaluerede til en fejl, men det skyldes blot at vi ikke har udfyldt D3 endnu. Tryk Ja.

Hvis vi nu vælger ”Frugter” i drop-down-listen i celle D3, vil funktionen INDIREKTE forstå at den skal bruge navnet ”Frugter”, som jo er vores liste over frugt-undervalg. Derfor vil alle frugt-typerne nu kunne vælges som udertype.

På samme måde vil drop-down-listen ændre sig, hvis du vælger andre varetyper.

OBS! Vær opmærksom på at hvis du retter i varetypen, vil Excel ikke lægge mærke til at der nu er en fejl i undertypen!

Excel-arket, der er brugt i denne guide kan hentes her: Betinget drop-down-liste eksempel

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security