Tag: SQL

  • EXCEL: Data fra SQL-server

    Lad os gennemgå den mest simple metode til at hente data fra en SQL-database ind i Excel.

  • SQL: Indirekte JOIN på tættest værdi

    Dette er et eksempel på hvordan man kan tilknytte de data fra en tabel, der ligger tættest på data fra en anden.

  • SQL: Performance på et query

    Der er mange ting at overveje, hvis man skal lave et komplekst query – eller bare et query på store tabeller. Lad os se på nogle forslag til, hvad der kan optimere på, hvis query’et er langsomt.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security