EXCEL: Funktionen FORSKYDNING (fleksibel graf)

Vi er interesseret i at lave en graf, som justerer sig selv efter start- og slutparametre, som vi har indtastet i nogle celler.

Det her er en teknik, som jeg bruger meget ofte.

I dette eksempel har vi nogle data, der symboliserer tre forskellige parametre, som afrapporteres hver måned. Vi laver nu nogle celler, hvori vi kan skrive start- og slutmåned, vi gerne vil have vist på grafen. For nemheds skyld døber vi cellerne “start” og “slut”.

ScreenShot111

Vi er nu klar til at lave de variabler, grafen skal bruge til at vise data. Dette gør vi under Navnestyring i menuen Formler. Opret en ny variabel, der skal vise de valgte måneder. Vi kalder den valgte_måneder og bruger funktionen

FORSKYDNING(startcelle(r); flyt felter ned; flyt felter til højre [;lodret længde] [;vandret længde])

Mere præcist indtaster vi
=FORSKYDNING('Ark1'!$B$1;0;start;1;slut-start+1). Vi starter altså i cellen B1, bevæger os 0 celler nedad og bevæger os det antal celler til højre, som cellen start fortæller (i dette tilfælde 2). Vi fortæller da funktionen at området skal være 1 celle høj og antallet af celler mellem start og slut lang.
ScreenShot112

Nu opretter vi en variabel mere, der skal bruges til første data sæt (i dette tilfælde til dataene, der omhandler “Del 1”.
ScreenShot113

Vi bruger formlen
FORSKYDNING(valgte_måneder;1;0), hvilket svarer til området vi definerede før (valgte_måneder) flyttet 1 ned og 0 til højre. På samme måde oprettes variabler for “Del 2” og “Del 3”.

Vi kan nu oprette en ny graf og starte med at indsætte den første dataserie.

ScreenShot114

Her kan vi nu indtaste variablen Del_1 – bemærk at det er nødvendigt også at indtaste hvilket ark, variablen hører til.
ScreenShot115

På samme måde indsættes variablerne for resten af dataene.

Så skal vi have indsat dataene for x-aksen.

ScreenShot116

Her kan vi nu indtaste variablen valgte_måneder.

ScreenShot117

Nu vil grafen tilrette sig efter hvilke måneder, man skriver i start/slut-cellerne.

Som den sidste detalje, vil vi også have grafens titel til at tilrette sig selv. I en celle laver vi titlen ved hjælp af formlen SAMMENKÆDNING, som blot sammensætte flere tekststrenge.

ScreenShot118

Herefter markerer vi grafens titel og bruger formellinjen til at henvise til titlen.

ScreenShot119

Nu har vi en fleksibel graf.

ScreenShot120

Excel-filen, der er brugt til dette eksempel kan hentes her:
Fleksibel graf.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security