EXCEL: Billede baseret på værdi af celle

Vi vil have Excel til at vise forskellige billeder baseret på værdien i en celle.

I vores eksempel vil vi vise smileys baseret på en celleværdi. For at gøre det starter vi med at indsætte de smileys, vi vil kunne vise. Man kunne vælge at lægge disse smileys på et ark for sig selv, som senere kan skjules. Billederne skal ligge indenfor hver deres celle, så indsæt billederne og tilret cellerne. Hver af cellerne (ikke billederne) navngiver vi nu.

image

Lad os kalde dem “G”, “B”, “K”, og så laver vi også en tom celle, som vi døber “T”.

image

Vi vælger nu en ny celle, hvori vi laver den beregning, der skal afgøre, hvilken smiley, der skal bruges. Beregningen laver vi sådan, at formlen returnerer navnet på den celle, hvori billedet er, der skal vises. Vi vælger at det er værdien i celle C6, der afgører billedet. Med formlen =HVIS.FEJL(HVIS(C6>60;"G";HVIS(C6>40;"B";"K"));"T") tjekker vi først om formlen giver fejl. Hvis der er en fejl, returnerer formlen T, som henviser til den tomme celle. Ellers returnere formlen G, B eller K hvis værdien i celle C6 er henholdsvis >60, >40 eller <=40.

image

Nu laver vi en ny variabel ved hjælp af “Navnestyring” i menuen “Formler”. Kald variablen resultat. Variablen skal vise det element indholdet af cellen henviser til. Derfor bruges funktionen “INDIREKTE” – se nedenfor.

image

Vi indsætter nu et nyt billede – bare en kopi af en af smiley’erne. Vi markerer billedet og indsætter navnet på variablen i formellinjen, som vist nedenfor.

image

Nu vil det sidste billede ændre sig alt efter værdien i celle C6. Fordi vi har valgt at lave en tom celle også, vil en fejl i celle C6 resultere i et tomt billede.

Excel-filen brugt til dette eksempel kan hentes her: Billede baseret på værdi

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security