EXCEL: Afkrydsningsfelt (checkbox)

Et afkrydsningsfelt kan bruges til at lave dit Excelark mere brugervenligt. I det følgende gennemgår vi hvordan man kan bruge afkrydsningsfeltet til at ændre visning på en graf.

Afkrydsningsfelt (checkbox)

I det følgende vil vi gennemgå hvordan man opretter et afkrydsningsfelt, der får en graf til at vise en kurve over en prisudvikling med eller uden moms.

Opsætning af Excel

For at kunne indsætte et afkrydsningsfelt, skal man have adgang til udviklerfanen. I Excel vælges Filer → Indstillinger → Tilpas båndet. Under båndet Hovedfaner vælges at Udvikler-båndet skal vises. Tryk OK.

For at indsætte et afkrydsningsfelt vælger vi nu fanen Udvikler og vælger Indsæt → Afkrydsningsfelt.

For at placere afkrydsningsfeltet skal man markere det område, man vil have den placeret på.

Vi har nu et afkrydsningsfelt. Vi skal have det koblet sammen med en celle, som vil vise SAND hvis afkrydsningsfeltet er vinget af, og FALSK hvis det ikke er. For at gøre det højreklikker vi på afkrydsningsfeltet og trykker på “Formater kontrolelement…”.

Under fanen Kontrolelement kan vi i feltet Cellekæde indtaste hvilken celle, afkrydsningsfeltet skal kobles sammen med (du kan også trykke i feltet og bagefter klikke i den celle, du vil bruge). Jeg har valgt den tilfældige celle I1. Tryk OK.

Hvis man nu trykker et andet sted i arket, vil afkrydsningsfeltet blive aktiveret, og du kan vinge det til og fra. I celle I1 vises nu SAND hvis afkrydsningsfeltet er vinget af, og FALSK hvis det ikke er.

Hvis du højreklikker på afkrydsningsfeltet er du tilbage i redigeringstilstand, og du kan f.eks. trykke på teksten og rette hvad der skal stå udfor afkrydsningsfeltet. Jeg har valgt at skrive “Inklusive moms”.

Vi skal nu have opsat grafen. Nedenfor ses de data, jeg har opfundet til formålet. Jeg har valgt at navngive området med måneder ved at markere dem og skriv Mrd i navnefeltet oppe over. Det er ikke strengt nødvendigt – jeg kan bare godt lide at bruge navngivning af områder.

Til at styre hvilke priser (hvilken kolonne) der skal vises i grafene, bruger vi funktionen FORSKYDNING (som jeg også har brugt i artiklerne EXCEL: Funktionen FORSKYDNING (fleksibel graf) og EXCEL: Funktionen FORSKYDNING (dynamiske drop down lister)). Til formålet opretter vi et navngivet område ved at vælge fanen Formler og trykke på Definer navn → Definer navn. Samme vindue vil åbne, hvis du trykker Ctrl+F3 og trykker på Nyt…

Lad os navngive området Pris. Funktionen FORSKYDNING fungerer på følgende måde (kantede paranteser betyder at man godt kan undlade de parametre):

FORSKYDNING(startcelle(r); flyt felter ned; flyt felter til højre [;lodret længde] [;vandret længde])

Vi vælger området for prisen uden moms som udgangspunkt. Derefter bruger vi HVIS til at kontrollere cellen, der er koblet op mod afkrydsningsfeltet, I1. Hvis I1 er SAND flyttes området 1 til højre, og ellers flyttes området ikke.

Formlen ser således ud: =FORSKYDNING('Ark1'!$B$2:$B$13;0;HVIS('Ark1'!$I$1=SAND;1;0)). Man kan godt undlade =SAND i formlen, hvis man synes det er pænere. Når der er trykket OK, er navnet Pris blevet oprettet.

Vi er nu klar til at indsætte grafen. På fanen Indsæt vælges 2D-kurven med datamærker.

Højreklik på grafen og vælg “Vælg data”.

Tryk på Tilføj under “Forklarende tekst (Serie)”.

Man kan eventuelt give serien et navn. Under Serieværdier kan vi bruge det navn vi lige har oprettet. For at Excel ved hvor den skal kigge efter navnet, skal man også angive hvilket ark det befinder sig på, vi skriver derfor =Ark1!Pris og trykker OK.

Vi skal nu sikre at der står månedsnavne på x-aksen, så vi vælger Rediger under “Vandrette aksenavne (Kategori)”.

Her kunne man blot markere månednavnene, men vi bruger i stedet navnet, vi oprettede til området. Vi indtaster derfor =Ark1!Mrd og trykker OK. Tryk OK i næste vindue også.

Graf og afkrydsningsknap bør nu virke, men vi vil lige tilføje lidt ekstra lir, nemlig at titlen på grafen også skal rette sig efter afkrydsningsknappen. I en tilfældig celle (her E1) indtaster vi en formel, der viser den titel vi gerne vil have vist. Vi bruger en HVIS-funktion til at skrive inklusive, hvis I1 er SAND og ellers “eksklusive”. Man kan bruge tegnet & til at sammensætte tekststrenge, og derved ender vi med formlen ="Pris "&HVIS(I1;"inklusive";"eksklusive")&" moms" .

Tryk nu på grafens titel. Tast = og klik i den celle, der indeholder titlen. Tryk Enter. Man er nødt til at gøre det på denne måde, da Excel ikke accepterer formler direkte i grafens titel.

Nu er vi færdige. Man kan vælge at trykke på fanen Vis og fravælg Gitterlinjer for at få et pænere layout.

Når man bruger afkrydsningsfeltet vil grafen inklusive titel blive automatisk tilrettet.

Excelfilen der er brugt til denne artikel kan findes her: Afkrydsningsfelt.xlsx

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security