EXCEL: Pivottabel med udsnitsværktøj (dashboard)

I denne artikel kigger vi på hvordan data kan opsummeres ved hjælp af en pivottabel og udsnitsværktøjer. Dette kan f.eks. bruges hvis man vil danne et dashboard, der skal give et hurtigt overblik over meget data.

Vi lægger ud med at omdanne data til en tabel ved at markere dataene og trykke [Ctrl]+t (eller indsæt -> tabel).

ScreenShot239

Under design kan vi nu vælge at opsummere dataene med en pivottabel.

ScreenShot240

Det kan være en fordel at sige ja til at opsummere dataene på et nyt regneark.

ScreenShot242

Vi opsætter nu pivottabellen ved at trække felterne ned til de områder, vi ønsker. Jeg har sat datoen under rækker,  og resultat, min og maks under værdier.

ScreenShot243

Per automatik viser pivotdiagrammet summen af resultaterne pr. dag, men vi er mere interesseret i gennemsnittet, så vi højreklikker på hver værdi, og vælger værdifeltindstillinger.

ScreenShot244

Herefter vælger vi at det er gennemsnit der skal vises. Dette gentages for min og maks.

ScreenShot245

Vi skal nu have oprettet et diagram. Under Analysér vælger vi pivotdiagram. Jeg har valgt et kombinationsdiagram med min og maks som kurver, og resultat som kurve med datamærker.

ScreenShot246
ScreenShot247

Nu kan vi indsætte udsnitsvælgere. Under Analysér vælges “Indsæt udsnitsværktøj”.

ScreenShot249

Jeg har valgt et udsnit for “Kategori” og jeg har også indsat en tidslinie for “dato”. Du kan eventuelt fjerne gitterlinierne under menuen Vis og rykke rundt på figur og udsnitsvælgere, så det står lidt pænt.

ScreenShot251

Vi har nu mulighed for at få vist diagrammer for hver kategori – eller dem alle på én gang – ved at bruge udsnitsvælgeren-

Excel-filen brugt i denne artikel kan findes her: Pivot-med-udsnitsværktøj.xlsx

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security