EXCEL: Gantt-diagram med markering af aktuel dato

I denne artikel gennemgår vi, hvordan man kan lave et Gantt-diagram (tidsplan) over sine projekter. Vi vil samtidig have diagrammet til at vise hvor langt vi er nået i planen.

Hvis du bare vil bruge excel-arket som skabelon, kan du scrolle ned til bunden af siden, hvor skabelonen kan hentes.

Vi starter med at indtaste vores data i form at opstartsdatoer og antal dage, den enkelte fase tager. Jeg har lavet lidt formatering for at gøre det hele mere læsbart. I celle C16 har jeg indsat formlen =IDAG().

ScreenShot221

Lad os nu indsætte et diagram og vælge typen “stablet liggende søjle”. Højreklik på diagrammet og vælg “Vælg data”. Tilføj en ny dataserie og vælg startdatoerne.

ScreenShot222

På samme måde laves endnu en dataserie til antallet af dage…

ScreenShot223

… og endelig laver vi en ny dataserie til den aktuelle dato, hvor vi dog vælger værdien 1,5.

ScreenShot224

Vi kan nu vælge, hvad der skal være på kategori-aksen.

ScreenShot225

Vi vælger at lave kategorierne to-delte, så man både kan se projekt og fase.

ScreenShot226

Vi skal nu have ændret opsætningen på aksen, så projekterne står i rigtig rækkefølge. Det gør vi ved at højreklikke og vælge Formater akse…

ScreenShot227

… og derefter vælge at kategorierne skal vises i omvendt rækkefølge.

ScreenShot228

Vi skal nu have justeret diagrammet, så den aktuelle dato vises. Det gør vi ved at højreklikke og vælge Skift diagramtype.

ScreenShot229

Vi vælger nu at lave en kombination af diagramtyper, men for at få det til at fungere rigtigt, er det nødvendigt først at vælge at alle tre dataserier skal være stablet liggende søjler. Vi vælger derefter at dataserien med vores aktuelle dato skal vises på den sekundære akse.

ScreenShot230

Herefter vælger vi at dataserien for vores aktuelle dato skal være af typen punktdiagram.

ScreenShot231

Marker nu datapunktet for den aktuelle dato og og tilføj en fejllinje.

ScreenShot232

Under indstillinger for fejllinien vælges at fejlmargenen skal være 100%.

ScreenShot233

Vi indstiller nu aksen til at gå fra 0 til 1. Herefter markerer vi aksen og trykker slet, da vi ikke vil have den akse med på vores diagram.

ScreenShot234

Vi indstiller nu dato-aksen så den stemmer overens med vores ønsker – i dette tilfælde fra 1/1-15 til 31/12-15.ScreenShot235

Dataserien for startdatoerne er vi ikke interesseret i at se, så vi markerer serien og vælger “ingen udfyldning”.
ScreenShot236

Højreklik nu på diagrammet og “vælg data”. Vi indsætter nu dags dato i dataserien for datolinien.ScreenShot237

Og nu vises dags dato som en lodret streg på diagrammet.

For det grafiske udtryks skyld, kan vi vælge at farve dataene tilhørende hvert projekt. Det gør man ved at markere en enkelt søjle og vælge en farve.

ScreenShot238

Når søjlerne er farvet er diagrammet færdigt.ScreenShot241

Excel-filen, der er brugt til denne guide, kan hentes her: Gantt.xlsx

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security